EN


Andrzej Czaja
Akordeonista

"...moim świadectwem jest moja muzyka..."


Kamila Wiśniewska – Czaja Wiolonczelistka

"...muzyka jest jak powietrze,
bez niej nie mogę żyć..."


Sebastian Czaja
Skrzypek

"...dźwięk jest duszą muzyka..."


Marcin Białkowski
Kontrabasista

"...dzięki muzyce odczuwam spokój, jak w ciszy..."